Products Made in Qingdao, China
Qingdao Girls Advertising Poster Art, Qingdao, Chinainfo@perez-rubio.com